ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
ประกันสังคม
บัตรทองประกันสุขภาพ
ค่ารักษาพยาบาล
มาตรา 33 กรณีเจ็บป่วยปกติ
มาตรา 33 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
มาตรา 33 กรณีทันตกรรม
มาตรา 33 กรณีคลอดบุตร
มาตรา 33 กรณีทุพพลภาพ
ค่ารักษาพยาบาล
มาตรา 33 กรณีเจ็บป่วยปกติ
มาตรา 33 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
มาตรา 33 กรณีทันตกรรม
มาตรา 33 กรณีคลอดบุตร
มาตรา 33 กรณีทุพพลภาพ
ค่ารักษาพยาบาล
มาตรา 33 กรณีเจ็บป่วยปกติ
มาตรา 33 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
มาตรา 33 กรณีทันตกรรม
มาตรา 33 กรณีคลอดบุตร
มาตรา 33 กรณีทุพพลภาพ

สวัสดิการ

เพื่อประชาชน

สิทธิประกันสังคม เป็นกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน“ประกันสังคม” จ่ายไปทุกเดือนแล้วได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง? ใครที่กำลังมีข้อข้องใจนี้อยู่ บทความนี้เราจะพาทุกท่านไปหาคำตอบกัน รวมสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนทุกมาตรา ครบจบในที่เดียว!

ประกันสังคม คืออะไร? ประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล และมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกันตนภายใต้ระบบประกันสังคม แบ่งออกได้เป็น 3 มาตราด้วยกัน ซึ่งได้แก่ มาตรา 33, มาตรา 39 และ มาตรา 40 โดยรายละเอียดและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนแต่ละมาตรา

สนใจติดต่อ :

1506

รับสิทธิ์ได้ที่ :