เซฟไทย

ระบบไทยเซฟไทย (THAI SAVE THAI)
เพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้มีแนวทางการปฏิบัติตน อย่างเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Thai Stop Covid

ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้มั่นใจในการเปิดบริการ พร้อมรับใบรับรองติดแสดง (E-certification) และปักหมุดแผนที่ประชาสัมพันธ์
ประชาชนได้รับความปลอดภัย พร้อมสามารถตรวจสอบการประกอบการ/กิจกรรม ทางแผนที่และใบรับรองที่มี QR code เพื่อเลือกใช้บริการและร้องเรียน
สนับสนุนรัฐบาลในการนำเกณฑ์ประกาศไปถึงผู้ประกอบการและสนับสนุนหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ ให้มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อ
แหล่งความรู้สำหรับประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ในรูปแบบโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก วิดีโอสาธิต การอบรมออนไลน์ การคัดกรองเพื่อดูแลสุขภาพและการปฏิบัติที่เหมาะสมช่วงที่มีโรคโควิด

สมุดสุขภาพ

สมุดสุขภาพโฉมใหม่จากกรมอนามัย หรือ Application Health Book
ที่จะเป็นผู้ช่วยหลักในการดูแลสุขภาพให้เรื่องใหญ่ย่อลงเหลือเรื่องเล็กให้เรื่องไกลตัวขยับเข้ามาใกล้เหมือนมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ คอยให้คำแนะนำให้เราตลอด 24 ชม. ด้วยบริการที่หลากหลายครอบคลุมทุกช่วงวัย